יעקב מימון 

יעקב מימון (1902 –1977) נולד בלטוויה ועלה לארץ בגיל 20. יעקב היה מפתח שיטת הקצרנות העברית הנפוצה ומייסד מפעל של הנחלת הלשון העברית במעברות. יעקב הוביל במשך יותר מ- 25 שנה מפעל התנדבות לסיוע לעולים ולימוד העברית שצמח מעשרות מתנדבים לאלפים וזאת ללא כל ארגון רשמי אם כי ידע לשתף את מוסדות המדינה לצורך תמיכה ואף הביא נשיאים וראשי ממשלה להשתתף בפעילות. הפעילות נעשתה על פני כל הארץ - במעברות, יישובי עולים, עיירות הפיתוח ומרכזי הקליטה. על פעילותו המופתית שנתן קיבל את פרס ישראל לשנת 1976 על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
עם מותו בשנת 1977 הקימו שותפיו, ידידיו ומשפחתו עמותה שתמשיך את מפעלו ותנציח את זכרו.

 

על העמותה

עמותת "מתנדבי יעקב מימון" פועלת על פי התקנון שחובר עם הקמתה ב- 1978
לאחר פטירתו של יעקב מימון ז"ל.

אופי הפעילות, דרכיה ומגוון הפעילויות משתנה בהתאם לתקופה ולצרכי העולים.
בשנות השבעים והשמונים היו אלו עולי חבר העמים, ומשנות התשעים בהדרגה
עברה התמיכה לעולים מאתיופיה.

הדגש כיום הוא הוא על תמיכה בקהילה גדולה של עולים ותיקים מאתיופיה שעדיין
נאבקת על שילוב ראוי ומוצלח בחברה הישראלית, על תמיכה בהתנדבות ובהדרכת
אנשים (צעירים בעיקר) מתוך הקהילה שישמשו גשר לצמיחת והתפתחות
הקהילה ולקידום השתלבותה בחברה הכללית כמובילים חברתיים.
 
טלפון:  054-7886844   |   דוא"ל: info@maimon-volunteers.org.il   |   כתובת:  עמותת מתנדבי יעקב מימון, אצל עמרי מימון, קיבוץ צרעה, 9980300