• הועד המנהל של העמותה :
  • עמרי מימון
  • מוטי צמיר
  • רמה מרינוב-כהן 
  • אורלי קוזין מלכי
  • ענת רוזנבלט.
    
 • מנהל העמותה:
  • עמרי מימון
    
 • ועדת הביקורת:
  • דינה טורבסקי
  • אימבל קוואס
  • מיכל בשן
    
 • גזבר:
  • מוטי צמיר
    
 • אחראית מחשוב ואינטרנט
  • רמה מרינוב-כהן 

מוסדות ובעלי תפקידים בעמותה

 
טלפון:  054-7886844   |   דוא"ל: info@maimon-volunteers.org.il   |   כתובת:  עמותת מתנדבי יעקב מימון, אצל עמרי מימון, קיבוץ צרעה, 9980300