תקנון העמותה:
התקנון שחובר עם הקמתה ב- 1978 לאחר פטירתו של יעקב מימון ז"ל קובע:
"... קרן פעולה יעקב מימון נוסדה על-מנת לארגן את ההרשמה וההפעלה של  מתנדבים ותיקים, תלמידי בתי ספר תיכוניים וגבוהים, חברי תנועות נוער, חיילי בחופשה, וסטודנטים מחו״ל השוהים זמנית בישראל. בכך תימשך דרכו של יעקב מימון ז״ל."

כל זאת על-מנת:
לעזור לעולים חדשים להשתלב בחברה הישראלית: לעזור לנשים עולות חדשות להסתגל לתנאי החיים בישראל; לעזור לילדים אשר אין בידי הוריהם לעזור בלימודים ובהתפתחות אישית; לעזור למבוגרים בלימוד עברית בכתב ובע״פ על מנת לשפר את איכות חייהם ואת השתלבותם בחברה. 

כדי להגשים מטרות אלה, האגודה תהיה רשאית לספק שירותי הוראה, חומר לימודי ומשחקים לשימוש בבית ומחוצה לו לילדים ולמבוגרים, וכן לספק תחבורה לפרברים, מרכזי-קליטה, ערי פיתוח ולכל מקום אחר בו מתגוררות משפחות עולים חדשים ומשפחות נזקקות אחרות.

לצורך הגשמת מטרותיה האגודה תהיה רשאית לגייס כל עזרה שהיא ולגבות כספים לשם סיוע לכל אדם או מוסד או גוף בעל אופי ציבורי שלא למטרות רווח. 
 
מטרות פעילות העמותה:
  1. תמיכה באמצעות פעילות ואמצעים בקליטת עליה ובשילוב העולים בחברה.
  2. תמיכה בפעולות התנדבות הקשורות לקליטת עליה.
  3. גיוס מקורות שיאפשרו במישרין או בעקיפין תמיכה בקליטת עליה.
  4. הנצחת זכרו של יעקב מימון ופעילותו באמצעות פעילות ההתנדבות בקליטת עליה.

תקנון העמותה ומטרות פעילותה

 
טלפון:  054-7886844   |   דוא"ל: info@maimon-volunteers.org.il   |   כתובת:  עמותת מתנדבי יעקב מימון, אצל עמרי מימון, קיבוץ צרעה, 9980300